Menu

http://chamik.cz/muzikoterapie/

Muzikoterpie 

Terapie hrou  každé úterý od 16 hodin

 

Výhodou muzikoterapie je, že není zaměřena jen na hudebně nadané děti

PŘÍNOS PRO DĚTI:

• rozvoj komunikace             • posílení koncentrace, pozornosti paměti

• vyjádření emocí                  • naučit se relaxovat

• rozvoj rytmu                        • rozvoj pohybu a řeči

 

Hudební složka:

rytmické a pohybové hry, hry s říkadly, hry na těla (tleskání, pleskání, luskání, dupání), hry s hud. nástroji (bubínky, dřívka, triangl) 

Výtvarná složka:

malování při hudbě malování obsahu písniček a říkadel • Poslech hudby a relaxace

 

Ukázkové lekce 6. a 13. února 2018. Zájemci pište na info@chamik.cz

Cena kurzu na pololetí 2000,- splatné do 13.2.2018

Kroužek bude otevřen při zájmu min. 8 dětí

 

Lektorka: Klára Fojtů

Kontakt: 722 274 307 e-mail: fojkla1@seznam.cz

„Vždy jsem při své práci využívala hudbu, zpěv, rytmické nástroje. U dětí se spec. poruchami učení, ADHD, jsem viděla velký posun, pokud se výuka doplnila hrou, rytmem, zpěvem. Uvědomila jsem si, že chci ve svém působení na děti jít dál a doplnila jsem si svou praxi kurzem Muzikoterapie u Mgr. Markéty Gerlichové. Prvky muzikoterapie ve své práci využívám každý den. V loňském školním roce jsem ukončila práci učitele a naplno se věnuji nápravám, muzikoterapiím a výuce hry na klavír. „

Klára 33 let  pracovala ve školství. Od dětství se věnovala hudbě. Vystudovala  dva cykly ZUŠ – obor hra na klavír, zpěv a SPgŠ v Praze. 9let  pracovala jako učitelka v MŠ. 17 let učila na ZŠ pro žáky se spec. poruchami chování v Praze 5 Na Zlíchově. 3 roky učila na WZŠ v Jinonicích. Je matkou 3 dospělých dětí.

Element

Become a Member


Continue